Publicatiedatum: 14-03-2022

De colleges van Burgemeester & Wethouders van de 8 Achterhoekse gemeenten hebben het besluit genomen om 61 zorgaanbieders te gunnen voor een nieuw Wmo-, Jeugdhulp- of Wonen-contract per 1 juli 2022. Het is nog wel een voorlopige gunning en het geldt voor 4 van de 6 aanbestede segmenten. Zodra de bezwaarperiode van 20 dagen (Alcatel-termijn) verstreken is, wordt de gunning definitief.

Gegunde segmenten

Het besluit tot voorlopige gunning geldt voor de segmenten Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Integrale Ambulante Jeugdhulp en Gezins- en Woonvormen. Voor de 2 resterende segmenten, Wmo Logeren en Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf, is besloten om niet tot gunning over te gaan. De reden is onder meer dat het met de ingediende inschrijvingen niet is gelukt een dekkend zorglandschap voor inwoners te creëren. Voor Wmo Logeren wordt een nieuw verkort proces uitgezet. Voor Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf gaan de gemeenten nader onderzoeken hoe dit segment het beste is in te kopen.

Opnieuw een stap gezet

Met deze voorlopige gunning zetten de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, en Winterswijk samen met zorgaanbieders de volgende stap op weg naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen in de Achterhoek. Voor de gemeente Oude IJsselstreek geldt dit alleen voor de onderdelen Gezins- en Woonvormen en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). De gunning maakt het mogelijk om binnen het sociaal domein Achterhoek een nieuwe, resultaatgerichte werkwijze in te voeren. Onderdeel van deze werkwijze is dat de gemeenten met zorgaanbieders langjarige contracten aangaan (maximaal 7 jaar). Op deze manier kunnen de samenwerkende partijen vanuit een duurzaam partnerschap bouwen aan een optimaal werkend zorglandschap. Voor zorgaanbieders ontstaat bovendien meer ruimte voor innovatie en ontwikkeling.

Implementatie samen met zorgaanbieders

Zodra de gunning definitief is, willen de gemeenten samen met de gegunde zorgaanbieders de periode tot aan 1 juli 2022 gebruiken voor de implementatie van de nieuwe werkwijze. De zorgvuldige overdracht van inwoners die van zorgaanbieder moeten wisselen, heeft daarbij prioriteit. De overgangsregeling is het uitgangspunt. 

Meer informatie over de ‘Inkoop 2022’ staat op de speciale themapagina op de website.

Naar boven