Agenda

 

10-05-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gunning dyslexiezorg

Vandaag wordt bekendgemaakt welke aanbieders van dyslexiezorg gegund zijn om vanaf 1 augustus 2021 gedurende minimaal 3 jaar EED-zorg te leveren in de Achterhoek.

23-05-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Indienen bekwaamheidsdossier / inschrijving
02-07-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Publicatie uitkomst selectiefase
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Publicatie gunningsleidraad
01-08-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Ingangsdatum vernieuwde contracten Dyslexie
22-08-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Indienen offerte
23-09-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Uitkomst gunning
07-10-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Ondertekening nieuwe contracten
01-01-2022
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Ingangsdatum nieuwe contracten Jeugdhulp, Wmo (inclusief Beschermd Wonen)
Naar boven