Publicatiedatum: 28-01-2022

De gemeente Oude IJsselstreek heeft per 1 januari 2022 26 zorgpartners of combinaties van zorgpartners gecontracteerd voor ambulante hulp en ondersteuning in de Wmo en Jeugdhulp. De gemeente doet op deze onderdelen niet mee met de regionale Inkoop 2022

Samen bouwen aan betere zorg en ondersteuning

De gemeente Oude IJsselstreek heeft voor de ambulante specialistische jeugdhulp en ambulante Wmo-hulp in 2021 een eigen subsidietender doorlopen. De 26 zorgpartners die de gemeente voor deze hulp en ondersteuning heeft geselecteerd, nemen de plek in van de 300 zorgaanbieders die voorheen waren gecontracteerd. Met de 26 gecontracteerde zorgaanbieders wil de gemeente komende jaren samen bouwen aan betere zorg en ondersteuning in de buurt. De samenwerking komt voort uit de visie van de gemeente op het sociaal domein ‘Naar het hart van de beweging'.  

Zorg vanuit het hart

De gemeente kiest ervoor om samen te werken met minder aanbieders voor een langere tijd, minimaal 5 jaar. Met de nieuwe afspraken wil de gemeente hulpverleners meer ruimte geven om voor en samen met inwoners te doen wat nodig is. Maatwerk is hierbij altijd het uitgangspunt. De gemeente heeft de subsidietenders ingestoken vanuit inhoudelijke verbeteringen en niet vanuit bezuinigingen. De 26 zorgaanbieders kunnen met hun aanbod voldoen aan de zorgvraag van de inwoners van Oude IJsselstreek, als het gaat om ambulante hulp en ondersteuning.  

Regionaal inkooptraject

De gemeente Oude IJsselstreek neemt voor de onderdelen Gezins- en Woonvormen, Hoog Complex Weinig Voorkomend met Verblijf en Wonen (voorheen Beschermd Wonen) wel deel aan het regionale inkooptraject. Dit traject wordt naar verwachting medio 2022 afgerond. De nieuwe contracten gaan in op 1 juli 2022.

Naar boven