Agenda

 

26-01-2021
Algemeen Zorgaanbieder Vervolg overkoepelende informatieve sessie ‘Inkoop 2022’

Deze informatieve sessie vindt plaats in vervolg op de overkoepelende sessie van 7 januari 2021. Doel van deze sessie is om u te informeren over de uitvoering van de aanbesteding en uw vragen te beantwoorden. Op het programma staat: toelichting tweede fase aanbesteding (gunningsfase), oplossingsrichting aantal aanbieders per segment en perceel, hoe kan ik me voorbereiden op de aanbesteding, doorkijk administratie en accountantsprotocol. Wanneer: 9.00 - 11.00 uur Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier op deze website in te vullen. Aanmelden kan t/m woensdag 20 januari 2021. Wij vragen u nadrukkelijk om niet meer dan één vertegenwoordiger van uw organisatie aan te melden. Aan deze bijeenkomst kunnen maximum van 70 organisaties deelnemen. Ontvangen wij meer dan 70 aanmeldingen? Dan vindt een extra sessie plaats op donderdag 4 februari van 15.00 tot 17.00 uur. Let wel, deze extra sessie vindt alleen plaats als meer dan 70 organisaties zich aanmelden.

28-01-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Jeugd: Selectiecriteria

Deze sessie gaat over de selectiecriteria van Jeugd. Tijdens de bijeenkomst worden deze criteria in algemene zin toegelicht. Dit gebeurt plenair. Daarna volgen er deelsessies waarin per subsegment een nadere toelichting wordt verzorgd. Wanneer: 9.00-11.00 uur Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: Meld u aan via het aanmeldformulier. Wij vragen u om maximaal 1 deelnemer van uw organisatie aan te melden. Aanmelden kan tot en met 24 januari 2021. Uiterlijk 25 januari 2021 ontvangt u nadere informatie over het programma van de bijeenkomst.

Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Wmo (inclusief Wonen): Dienstverlening, randvoorwaarden en minimumeisen

Deze sessie gaat over de dienstverlening, randvoorwaarden en minimumeisen van de Inkoop 2022. Wanneer: 14.00-16.00 uur Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: Meld u aan via het aanmeldformulier. Wij vragen u om maximaal 1 deelnemer van uw organisatie aan te melden. Aanmelden kan tot en met 20 januari 2021. Uiterlijk 25 januari 2021 ontvangt u nadere informatie over het programma van de bijeenkomst.

10-02-2021
Algemeen Zorgaanbieder Algemene sessie 'Kwaliteit'

Deze gesprekstafel is bedoeld voor aanbieders van alle segmenten Jeugdhulp. Het thema: Kwaliteit. Meer informatie volgt tzt op deze website. Wanneer: 9.00 - 111.00 Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: aanmeldformulier volgt zsm. 

11-02-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Wmo (inclusief Wonen): Minimumeisen (extra bespreking), selectiecriteria en verdieping bekostiging

Tijdens deze Gesprekstafel wordt mogelijk ingegaan op de minimumeisen die zijn besproken tijdens de bijeenkomst van 28 januari 2021. Of dit onderwerp daadwerkelijk op de agenda staat, wordt na 28 januari 2021 bepaald. Daarnaast staan de selectiecriteria en bekostiging op de agenda. Wanneer: 14.00 - 16.00 uur Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: Meld u aan via het aanmeldformulier. Let op! Wij vragen u om maximaal 1 deelnemer van uw organisatie aan te melden. Aanmelden kan tot en met 3 februari 2021. Uiterlijk 8 februari 2021 ontvangt u nadere informatie over deze bijeenkomst.

16-02-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gesprekstafel Jeugd (IAJ, GWV, HCMV): Afbakening op inhoud en bekostiging

Deze sessie gaat over de afbakening van de inhoud tussen de verschillende segmenten binnen Jeugd. Daarnaast is het de bedoeling om dit in relatie te brengen met de uitwerking van de bekostiging voor Jeugd. Plenair wordt een algemene toelichting gegeven. Daarna volgen 3 deelsessies per subsegment, om nader over het betreffende onderwerp van gedachten te wisselen. De deelsessies vinden tegelijkertijd plaats. Wanneer: 9.00 - 11.00 uur Hoe: online, via Microsoft TEAMS (deelnemers ontvangen vooraf een deelnamelink). Aanmelden: Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot en met 10 februari 2021. Uiterlijk 11 februari 2021 ontvangt u de deelnamelink. Bijzonderheden: Wij vragen u om per deelsessie maximaal 1 deelnemer van uw organisatie aan te melden.

01-04-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Start aanbesteding 'Inkoop 2022'
01-08-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Ingangsdatum vernieuwde contracten Dyslexie
01-10-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Gunning 'Inkoop 2022'
  • 1
  • 2
Naar boven