Sociaal domein achterhoek

Zoeken

Migratie berichtenverkeer versie 2.2 naar versie 2.3

Dit bericht bevat belangrijke informatie over de migratie van het  berichtenverkeer van versie 2.2 naar versie 2.3 en het berichtenverkeer met de gemeenten uit Sociaal Domein Achterhoek.

Tussen 28 maart en 1 april 2019 vindt de overstap naar berichtenverkeer versie 2.3 plaats. Als het goed is, heeft uw leverancier u hiervan al op de hoogte gebracht. Wij willen u graag informeren over wat u van het sociaal domein Achterhoek kunt verwachten. Landelijk zijn acties en deadlines vastgesteld, die nodig zijn om deze overgang te bewerkstelligen. De Achterhoekse gemeenten hebben besloten deze landelijke deadlines en acties te volgen. Zie voor meer informatie over wat er wanneer precies gebeurt, de tabel hieronder. Wilt u liever een pdf van deze informatie? Download dan het document onderaan deze pagina.

Datum

Tijd

Omschrijving

Bericht type

Let op!

Zondag 17 maart

23.00

Er mogen geen declaratie- en facturatieberichten meer verstuurd worden door aanbieders

JW303, WMO303

Declaratieberichten die na zondag 17 maart verzonden worden, worden niet meer verwerkt.

Dinsdag 26 maart

17.00

Er kunnen geen rechtmatigheidsberichten meer verstuurd worden door aanbieders.

JW315, WMO315, JW305, JW307, WMO305, WMO307

Er kunnen geen heen-berichten meer verzonden worden. Bij crisissituaties neemt de zorgaanbieder telefonisch contact op met de betreffende gemeente.

Er kunnen geen rechtmatigheidsberichten meer worden verstuurd door de gemeente.

JW301, WMO301

Donderdag 28 maart

13.00

Er kunnen geen retourberichten meer verstuurd worden door aanbieders

JW302, WMO302

Op alle heen berichten moet een retourbericht zijn verstuurd. Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer stil.

Er kunnen geen retourberichten meer verstuurd worden door gemeenten

JW304, WMO304
JW316, JW306, JW308, WMO306, WMO308

Donderdag 28 maart 13.00 t/m maandag 1 april 13.00 uur

Freeze periode – Geen berichtenverkeer mogelijk

Maandag 1 april

13.00

Alle berichten kunnen weer worden gebruikt

JW301/JW302, JW303/JW304, JW305/JW306, JW307/JW308, JW315/JW316

WMO301/WMO302, WMO303/WMO304,

WMO305/WMO306, WMO307/WMO308, WMO315/WMO316

Alleen berichten in versie 2.3 kunnen verstuurd en verwerkt worden.

Houd rekening met een paar belangrijke punten!

Voor het berichtenverkeer geldt dat berichtenparen in dezelfde versie moeten worden verwerkt.
Een berichtenpaar bestaat uit 1 heenbericht (bijv. JW301) en 1 retourbericht (bijv. JW302).
Een heenbericht dat is verstuurd in versie 2.,2 moet ook een retourbericht ontvangen in versie 2.2.

Het is wel mogelijk om op een indicatie (JW301/JW302) die is verstuurd in versie 2.2 te declareren met versie 2.3 berichten (JW303/JW304).

Tijdens de ´freeze periode´ waarin geen berichtenverkeer mogelijk is, moet de software binnen uw organisatie worden aangepast naar de nieuwe versie van het berichtenverkeer. Stem dit goed af met de betreffende beheerders!

Meer informatie

Kijk voor meer info op www.istandaarden.nl.