Sociaal domein achterhoek

Zoeken

Herinnering: lever tijdig informatie aan bij het CAK

Als zorgaanbieder bent u zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie aan het CAK. Op basis van uw informatie stuurt het CAK een factuur voor de eigen bijdrage aan de cliënt. De acht Achterhoekse gemeenten constateren dat niet iedere zorgaanbieder tijdig de gegevens aanlevert bij het CAK.

Consequenties voor innen eigen bijdrage

Als een zorgaanbieder niet tijdig de informatie aanlevert bij het CAK, kan de eigen bijdrage niet worden geïnd. Op enig moment krijgt de cliënt dan een stapelfactuur. Dit is uiteraard niet wenselijk.

Wilt u daarom tijdig uw informatie aanleveren bij het CAK? Zorgaanbieders waarbij is geconstateerd dat zij niet tijdig aanleveren aan het CAK, krijgen hierover ook nog persoonlijk bericht.