Sociaal domein achterhoek

Zoeken

Financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet 2018

Begin 2019 moeten zorgaanbieders in de Achterhoek de gegevens aanleveren voor de financiële verantwoording over 2018. Per brief hebben zij eind oktober 2018 informatie ontvangen over de wijze waarop er verantwoord moet worden. Op deze webpagina vindt u de belangrijkste informatie, waaronder het mailadres waar u de stukken kunt aanleveren.

Model financiële productieverantwoording

In de brief die zorgaanbieders hebben ontvangen, staat onder meer een link om het model van de financiële productieverantwoording voor de Wmo en Jeugdwet te downloaden (of klik hier voor de Wmo en klik hier voor de Jeugdwet).

De productieverantwoording werkt op dezelfde wijze als vorig jaar, waarbij er is gekozen voor een eenduidige werkwijze voor alle gemeenten gezamenlijk en niet per gemeente afzonderlijk. Dit ontlast zorgaanbieders van onnodige administratieve rompslomp en extra lasten en accountskosten. De financiële productieverantwoording dient voor 1 maart 2019 ingediend te zijn. 

Accountantscontrole

Ook gaat de brief in op de accountantscontrole. Daarvoor kan het Algemeen accountantsprotocol financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet 2018’ worden gedownload. De controleverklaring moet uiterlijk 1 april 2019 zijn ingediend.

Aanleveradres

Zorgaanbieders kunnen hun documenten aanleveren via het mailadres: m.bennink@montferland.info.

De brief nog eens nalezen? Dat is mogelijk. U kunt de brief ook hieronder downloaden.