Samen naar een optimale uitvoering Jeugdhulp, Wmo en Wonen

Ontvangt u op dit moment zorg of ondersteuning vanuit Jeugdhulp, Wmo of Wonen (voorheen Beschermd Wonen)? Per 1 juli 2022 hebben de gemeenten in de Achterhoek nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders. Ook gaat vanaf dan de nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning in de Achterhoek van start. Het belangrijkste: u bent straks meer betrokken bij het bepalen van de zorg of ondersteuning die u nodig heeft. Hoe dit precies werkt? En wat de nieuwe aanpak en contractering voor u mogelijk betekent? Bekijk voor de antwoorden deze webpagina.

 

Download de meest gestelde vragen & antwoorden

Vragen & Antwoorden

Dat hoeft niet. Voor de meeste inwoners verandert er niets, omdat hun zorgaanbieder ook straks zorg en/of ondersteuning blijft leveren in de Achterhoek. Heeft uw huidige zorgaanbieder geen nieuw contract afgesloten met de gemeenten in de Achterhoek? Dan krijgt u wel een andere zorgaanbieder. De overdracht van zorg naar een zorgaanbieder die wel is gecontracteerd, gebeurt in overleg met u. Uw gemeente neemt hierover contact met u op. Goed om te weten: totdat uw nieuwe zorgaanbieder begint, houdt u uw huidige zorgaanbieder.

Dit hoort u van uw gemeente. Uw gemeente laat u weten wat de uitkomst van de nieuwe contractering betekent voor uw zorg en/of ondersteuning. Het kan zijn dat u van zorgaanbieder moet wisselen. In dat geval bekijkt uw consulent met u welke zorgaanbieder het beste bij uw ondersteuningsbehoefte past. De overdracht van de zorg van uw huidige naar de nieuwe zorgaanbieder gebeurt zorgvuldig en in overleg met u, uw huidige zorgaanbieder en de nieuwe zorgaanbieder. 

Als uw huidige zorgaanbieder geen nieuw contract heeft afgesloten met de Achterhoekse gemeenten, dan is het inderdaad zo dat u een andere zorgaanbieder krijgt. De afspraak is dat de overdracht naar een andere zorgaanbieder zorgvuldig en in overleg met u gebeurt. Ook houdt u uw huidige zorgaanbieder totdat de nieuwe begint. Uw gemeente neemt met u contact op als er iets voor u verandert.

U krijgt straks een andere zorgaanbieder die wel is gecontracteerd. De overdracht van uw huidige zorgaanbieder naar een nieuwe zorgaanbieder gebeurt in overleg met u. Uw gemeente neemt hierover contact met u op. Tot die tijd verandert er voor u niets. Goed om te weten: wij vinden het belangrijk dat de overdracht van uw zorg zo zorgvuldig mogelijk gebeurt. U houdt bijvoorbeeld uw huidige zorgaanbieder totdat de nieuwe zorgaanbieder begint.

U hoeft niets te doen. De kans is groot dat er voor u niets verandert. Verandert er toch iets voor u? Bijvoorbeeld omdat uw huidige zorgaanbieder toch niet precies uw zorg blijft leveren in de Achterhoek? Dan neemt de gemeente contact met u op.

De gemeente neemt ruim voor afloop van uw indicatie contact met u op. Samen bespreekt u welke ondersteuningsvraag u (nog) heeft. Blijft er hulp nodig? Dan bekijkt u samen welke resultaten u wilt bereiken. Vervolgens bekijken jullie welke zorgaanbieder hier het beste bij past.

U hoeft op dit moment niets te doen. Is uw huidige zorgaanbieder ook na 1 juli 2022 gecontracteerd? Dan verandert er voor u sowieso niets, tenzij uw eigen zorgbehoefte wijzigt. De gemeente neemt pas contact met u op als uw indicatie afloopt.

Is uw huidige zorgaanbieder vanaf 1 juli 2022 niet meer gecontracteerd? Dan zult u van zorgaanbieder moet wisselen. In dat geval neemt de gemeente in de komende periode contact met u op. Goed om te weten: u houdt uw huidige zorgaanbieder totdat uw nieuwe zorgaanbieder bij u begint. U bespreekt dit ook samen met de gemeente.

U hoeft niets te doen en voorlopig verandert er voor u niets. De kans is ook groot dat er voor u helemaal niets verandert, omdat uw huidige zorgaanbieder straks ook gecontracteerd is. Als u van zorgaanbieder moet wisselen, neemt de gemeente contact met u op. De overdracht van de zorg naar een nieuwe zorgaanbieder gebeurt zorgvuldig en in overleg met u en uw huidige zorgaanbieder. U houdt uw huidige zorg bij uw huidige zorgaanbieder totdat de nieuwe zorgaanbieder begint.

Nu de gunning bekend is, bekijken de gemeenten wat de gevolgen zijn voor inwoners. Voor veel inwoners blijft alles hetzelfde. Maar het kan zijn dat u van zorgaanbieder moet wisselen, omdat uw huidige zorgaanbieder geen nieuw contract heeft afgesloten met de gemeenten. Goed om te weten: als u van zorgaanbieder moet wisselen, houdt u uw huidige zorgaanbieder totdat de nieuwe zorgaanbieder begint. Uw gemeente neemt hiervoor contract met u op. 

 

Dat kan, maar hoeft niet. Voor de overdracht van de hulp naar een nieuwe zorgaanbieder nemen we ruim de tijd. De bedoeling is dat uiterlijk 31 december 2022 iedereen met zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek zijn/haar hulp van een nieuw gecontracteerde zorgaanbieder krijgt. De datum van 1 juli 2022 is de datum waarop de nieuwe contracten met zorgaanbieders ingaan. Voor u geldt de datum die u met de gemeente, uw huidige en nieuwe zorgaanbieder afspreekt.

Wij vinden het belangrijk dat u zorg en/of ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder die bij u past. Als u van zorgaanbieder moet wisselen, nemen wij contact met u op om hierover met u in gesprek te gaan. In dit gesprek bekijken wij met u of het ondersteuningsplan dat bekend is bij ons, nog klopt. Welke (hulp)vraag heeft u en welke resultaten wilt u bereiken? Wij zoeken vervolgens samen een nieuwe zorgaanbieder die het beste bij uw ondersteuningsbehoefte past.

De nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning in de Achterhoek houdt in dat er een duidelijke rolverdeling komt tussen de gemeente en zorgaanbieders. Met de gemeente bespreekt u welke behoefte aan ondersteuning u heeft. En ook welke resultaten u wenst te bereiken met de inzet van hulp en/of ondersteuning. Dus: wat heeft u nodig? We bekijken ook met u of er oplossingen zijn in uw eigen omgeving, uw eigen netwerk of het voorliggend veld. Misschien bent u geholpen met een lokaal beschikbare voorziening. En als blijkt dat er specialistische zorg en/of ondersteuning nodig is, dan bekijken we samen welke zorgaanbieder het beste bij uw vraag en bij u past.

Met de zorgaanbieder bespreekt u vervolgens hoe de zorg en/of ondersteuning eruit komt te zien. Bijvoorbeeld hoe vaak en hoe lang u de hulp krijgt. Zo komt uw vraag nog meer centraal te staan en kunt u rekenen op nog meer maatwerk.

Nee, zeker niet. De zorgaanbieders die per 1 juli 2022 zijn gecontracteerd, blijven de komende jaren actief in de Achterhoek. Dat is goed nieuws voor u, want voorheen sloten de gemeenten ieder jaar nieuwe contracten af en kon er dus ieder jaar voor u iets veranderen. Straks kunt u bij uw zorgaanbieder blijven, totdat uw indicatie afloopt of totdat u geen hulp meer nodig heeft. Als u andere zorg nodig heeft, kan het natuurlijk wel zijn dat u van zorgaanbieder moet wisselen.

Nee, niet voor Hulp bij het Huishouden en hulpmiddelen. Voor deze inwoners met alleen deze indicaties geldt de nieuwe contractering niet. Hun voorziening kopen we op een andere manier in. De contracten met aanbieders van dyslexiezorg werden al eerder aanbesteed en zijn op 1 augustus 2022 ingegaan. 

Gemeenten zijn alweer zes jaar verantwoordelijk voor de Wmo en Jeugdhulp. Daarbij werken we nauw samen met zorgaanbieders. Samen vinden we het belangrijk dat uw ondersteuningsvraag nog meer voorop komt te staan. Het gaat om het resultaat dat u met de inzet van zorg of ondersteuning wilt bereiken. Dit vraagt om nog meer samenwerking en om meer professionele ruimte voor zorgaanbieders. Zodat zorgaanbieders nog beter de zorg die hun cliƫnten nodig hebben, dus ook u, kunnen bieden. Om dit mogelijk te maken, starten we in de Achterhoek op 1 juli 2022 met een nieuwe aanpak. Samen voor beter dus.

Dat is niet het doel. De gemeenten in de Achterhoek willen de zorg en ondersteuning voor inwoners nog beter maken. Daarom is bij de aanbesteding bijvoorbeeld eerst gekeken naar de kwaliteit die zorgaanbieders te bieden hebben. En pas daarna naar de prijs. De gemeenten willen ook dat zorgaanbieders meer professionele ruimte krijgen. Dus meer ruimte om te doen wat voor u nodig is. De kwaliteit van zorg en ondersteuning staat in de Achterhoek echt voorop. 

Nee. Als u een pgb heeft, koopt u zelf uw zorg in bij een zorgaanbieder. 

Naar boven