Samen naar een optimale uitvoering Jeugdhulp, Wmo en Wonen

Ontvangt u op dit moment zorg of ondersteuning ontvangt vanuit Jeugdhulp, Wmo of Wonen (voorheen Beschermd Wonen)? Dan wilt u mogelijk weten wat er vanaf 1 januari 2022 gaat gebeuren. En natuurlijk wat dit voor u gaat betekenen. De 8 Achterhoekse gemeenten bereiden zich namelijk voor op een nieuwe aanpak. Op deze webpagina komen de antwoorden op de meest gestelde vragen. Bij nieuwe vragen en als er nieuwe informatie is, wordt de informatie aangevuld.

Vragen & Antwoorden

Jazeker, u houdt de zorg waarvoor u een indicatie heeft. De nieuwe aanpak in de Achterhoek is niet bedoeld om inwoners minder zorg te bieden. De Achterhoekse gemeenten willen het vooral nog beter gaan regelen. Wat we daarmee bedoelen? Het resultaat dat u wilt bereiken met de inzet van zorg of ondersteuning, staat straks nog meer voorop. Ook regelen we de zorg of ondersteuning die u nodig heeft, straks nog meer in overleg met u en uw zorgaanbieder. Uw ondersteuningsvraag krijgt dus vanaf 2022 nog meer aandacht.

Dat is nu nog niet bekend. Op dit moment is de aanbesteding bezig. Die duurt nog tot begin oktober 2021. Pas daarna weten we welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen. Dan laten wij u ook weten wat dit allemaal voor u betekent. Wij beloven u: u weet op tijd waar u aan toe bent. En u houdt de zorg die u nodig heeft, óók na 1 januari 2022.

Het kan zijn dat uw zorgaanbieder geen nieuw contract krijgt. In dat geval zorgen de zorgaanbieder die u nu heeft en de gemeente samen voor een goede overdracht naar uw nieuwe zorgaanbieder. En: uw huidige zorgaanbieder blijft de zorg of ondersteuning leveren, totdat uw nieuwe aanbieder het overneemt.

Een aanbesteding is een inkoopmethode. De Achterhoekse gemeenten kopen samen de zorg en ondersteuning voor hun inwoners in. Zorgaanbieders kunnen zelf beslissen of ze meedoen aan de aanbesteding. Als ze meedoen, moeten ze antwoord geven op een aantal vragen van de gemeenten. Ze moeten bijvoorbeeld bewijzen welke kwaliteit ze leveren en welke dienstverlening ze precies bieden. En natuurlijk voor welke prijs. Zorgaanbieders die het beste scoren op alle eisen, krijgen een contract. Zij mogen zorg leveren in de Achterhoekse gemeenten.   

Dat is nu nog niet bekend. Op dit moment is de aanbesteding bezig. Die duurt nog tot begin oktober 2021. Pas dan weten we welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen. Zodra het zover is, laten we u weten wat de uitkomst voor u gaat betekenen. Wij beloven u: u houdt de zorg die u nodig heeft.

Nee, dat is niet zo. De nieuwe aanpak gaat in op 1 januari 2022. Op die datum gaan ook de nieuwe contracten in met zorgaanbieders. U houdt uw zorg, dat verandert niet.

 

Wat mogelijk wel verandert, is dat u een andere zorgaanbieder krijgt. Dit kan zijn als de zorgaanbieder die u nu heeft, niet meedoet aan de aanbesteding voor een nieuw contract. Of als uw huidige zorgaanbieder niet voldoet aan de (kwaliteits)eisen van de Achterhoekse gemeenten. Dan kan het zijn dat u in de loop van 2022 een andere zorgaanbieder krijgt.

Op dit moment is dat nog niet bekend. Begin oktober 2021 is de aanbesteding klaar en weten we welke zorgaanbieders een nieuw contract krijgen. Dan hoort u meer van ons.

De zorgaanbieder die u nu heeft, blijft uw zorg of ondersteuning leveren, totdat de zorg bij uw nieuwe zorgaanbieder begint. De gemeente, de zorgaanbieder die u nu heeft en uw nieuwe zorgaanbieder zorgen samen voor een goede overdracht van de zorg. Dit gebeurt op z’n laatst op 1 juli 2022. De gemeenten willen de nieuwe aanpak met veel aandacht en geleidelijk invoeren.

Het is beter om nog niet te ver op de dingen vooruit te lopen. Het kan zijn dat u uw zorgaanbieder houdt. Dat weten we in oktober 2021, want dan is de aanbesteding klaar. Wij houden u hiervan op de hoogte. En krijgt u een nieuwe zorgaanbieder? Dan zorgen we samen met de zorgaanbieder die u nu heeft en uw nieuwe zorgaanbieder voor een goede overdracht van de zorg. Dit gebeurt op zijn laatst op 1 juli 2022. De periode van 1 januari tot 1 juli 2022 zien we als een overgangsperiode. Die tijd nemen we om de nieuwe aanpak met veel aandacht en geleidelijk in te voeren.

Ja en nee. Het belangrijkste: u houdt de zorg die u nodig heeft. Dit betekent dat u uw zorg houdt gedurende de periode waarvoor u een indicatie heeft gekregen. U wordt dus ook niet tussentijds opnieuw geïndiceerd. 

Als uw situatie verandert, kan het wel zijn dat u een nieuwe indicatie krijgt. En dat geldt ook als uw indicatie afloopt en u daarna nog zorg of ondersteuning nodig heeft.

Uw indicatie komt er in 2022 wel anders uit te zien. Simpel gezegd: de tekst van uw indicatie verandert, omdat de Achterhoekse gemeenten op een andere manier met zorgaanbieders gaan samenwerken. Dit is iets tussen de gemeenten en zorgaanbieders, maar moet wel in de indicatie worden verwerkt. Uw zorg verandert hierdoor niet. U houdt de zorg die u nodig heeft.

Er staat altijd een einddatum in een indicatie. Krijgt u tussen 1 augustus 2021 en 1 januari 2022 een nieuwe indicatie? Dan staat daar tijdelijk als uiterste einddatum 1 juli 2022 in. Dit is omdat de gemeenten in de Achterhoek overgaan op een nieuwe aanpak. Deze nieuwe aanpak kan betekenen dat u een andere zorgaanbieder (of zelfs andere zorgaanbieders) krijgt. Als dit ook voor u geldt, draagt de zorgaanbieder die u nu heeft, u ergens tussen 1 januari en 1 juli 2022 over aan uw nieuwe zorgaanbieder. De gemeenten in de Achterhoek vinden een goede en geleidelijke overgang op de nieuwe situatie belangrijk. Daarom kiezen we voor deze ruime ‘overgangsperiode’.

Deze einddatum betekent dus niet dat uw zorg of ondersteuning na die datum ophoudt. Blijkt dat u aan het einde van uw indicatie nog zorg of ondersteuning nodig heeft? Dan wordt uw indicatie uiteraard verlengd.

Als u na 1 juli 2022 nog zorg en/of ondersteuning nodig heeft, krijgt u hiervoor een nieuwe indicatie. De datum van 1 juli 2022 heeft te maken met de nieuwe aanpak in de Achterhoek. Deze nieuwe aanpak gaat in op 1 januari 2022. De gemeenten nemen tot 1 juli 2022 de tijd om alles goed te regelen. De nieuwe aanpak kan betekenen dat u straks een andere zorgaanbieder krijgt. Geldt dat voor u? Dan zorgen uw gemeente, de zorgaanbieder die u nu heeft en uw nieuwe zorgaanbieder samen voor een goede overdracht van de zorg en/of ondersteuning, vóór 1 juli 2022. Er is dus voldoende tijd om de nieuwe situatie voor te bereiden, mocht dit voor u gaan gelden. Op dit moment is dit nog niet bekend. Vanaf oktober 2021 weten we meer. Wij laten u dit dan ook weten.

Nee, in principe niet. U houdt de zorg waarvoor u nu geïndiceerd bent, behalve als uw indicatie afloopt of uw situatie verandert. Dan bekijken we uw zorgbehoefte opnieuw en kan het zijn dat er een nieuwe indicatie nodig is.

In de maand oktober 2021. Tot dan is namelijk de aanbesteding bezig. In oktober 2021 weten we welke zorgaanbieders vanaf 2022 de zorg en ondersteuning in de Achterhoek gaan leveren. Dan weten we dus ook of u uw zorgaanbieder(s) houdt. Of dat u misschien een andere zorgaanbieder krijgt.

Nee, Hulp bij het Huishouden valt buiten deze aanbesteding.

Ja, alleen gaan de nieuwe contracten voor dyslexiezorg al in op 1 augustus 2021. Die aanbesteding is al afgerond. Inwoners die van deze ondersteuning gebruikmaken, hebben hierover ook al bericht gehad.

Nee, de hulpmiddelen vallen buiten deze aanbesteding.

Nee, de aanbesteding is niet bedoeld voor inwoners met een pgb. Wel geldt de nieuwe aanpak geldt straks ook voor u. Uw zorgbehoefte komt in deze aanpak nog meer centraal te staan. Dat geldt ook voor het resultaat dat u met de inzet van zorg wilt behalen. Voor het zo goed mogelijk invoeren van deze nieuwe aanpak krijgen nieuwe indicaties komende tijd als maximale einddatum 1 juli 2022. Loopt uw indicatie voor 1 januari 2022 af en u krijgt een nieuwe indicatie? Dan komt daarop als einddatum 1 juli 2022 te staan. Dit najaar krijgt u hier meer informatie over.

Gemeenten zijn alweer zes jaar verantwoordelijk voor de Wmo en Jeugdhulp. Daarbij werken we nauw samen met zorgaanbieders. Samen vinden we het belangrijk dat uw ondersteuningsvraag nog meer voorop komt te staan. Het gaat om het resultaat dat u met de inzet van zorg of ondersteuning wilt bereiken. Dit vraagt om nog meer samenwerking en om meer professionele ruimte voor zorgaanbieders. Zodat zorgaanbieders nog beter de zorg die hun cliënten nodig hebben, dus ook u, kunnen bieden. Om dit mogelijk te maken, starten we in de Achterhoek op 1 januari 2022 met een nieuwe aanpak. Samen voor beter dus.

Dat is niet het doel. We willen de zorg en ondersteuning in de Achterhoek voor onze inwoners nog beter maken. Daarom kijken we bijvoorbeeld bij de aanbesteding eerst naar de kwaliteit die zorgaanbieders te bieden hebben. En pas daarna naar de prijs. We willen ook dat zorgaanbieders meer professionele ruimte krijgen. Dus meer ruimte om te doen wat voor u nodig is. De kwaliteit van zorg en ondersteuning staat in de Achterhoek echt voorop.

Naar boven