Publicatiedatum: 15-06-2024

In de Achterhoek hebben scholen, gemeenten en zorgaanbieders de handen ineengeslagen om een van de meest innovatieve werkwijzen voor leesproblemen en dyslexie in Nederland te ontwikkelen. Met deze aanpak streven we naar intensieve samenwerking om alle schakels van de ketenzorg te versterken. Het uiteindelijke doel? Zorgen dat alle basisschoolleerlingen functioneel geletterd hun schooltijd doorlopen. En daar waar nodig de juiste kinderen in dyslexiezorg terechtkomen.

Monitor dyslexie

Een belangrijk hulpmiddel in deze aanpak is de monitor dyslexie, die via samenwerkingsverbanden bij de schoolbesturen terecht is gekomen. Deze monitor geeft inzicht in de jaarlijkse instroom naar specialistische dyslexiezorg op schoolniveau. Door gerichte en verbeterde ondersteuning te bieden op ondersteuningsniveau 2 en 3, kunnen we voorkomen dat kinderen onterecht de diagnose dyslexie krijgen. Voor de kinderen die deze zorg wel nodig hebben, bieden we de meest effectieve behandeling.

Samenwerking als sleutel tot succes

Alle ketenpartners moeten zich voor dit doel inzetten. Want alleen lukt dat niet. Dyslexiezorgaanbieders ontwikkelen preventieve interventies, waarvan sommige gratis worden aangeboden, om scholen te helpen hun dyslexiebeleid te versterken en de ondersteuning op school verder te professionaliseren. 

Webinar over de monitor

Bekijk het webinar over de monitor dyslexie en ontdek hoe deze monitor kan bijdragen aan inzicht en verbetering. Samen werken we aan een geletterde toekomst voor alle kinderen in de Achterhoek.

Naar boven