Publicatiedatum: 14-10-2023

Maar liefst 56 bestuurders en managers van de 8 Achterhoekse gemeenten en gecontracteerde zorgaanbieders jeugdhulp en Wmo/Wonen zijn 5 oktober 2023 bijeengekomen voor een bestuurlijk overleg. Het was een moment om elkaar te ontmoeten, om terug te kijken op de samenwerking in het afgelopen jaar en om vooruit te kijken. Verschillende thema’s kwamen ter sprake.

Partnerschap tussen gemeenten en zorgaanbieders

In kleine groepen gingen de bestuurders en managers met elkaar gesprek over de vragen: Wat zit ons in de weg om in partnerschap te kunnen transformeren? Waar moeten we het komende (half) jaar mee aan de slag? Wat zijn de 4 meest urgente issues? Uit de gesprekken bleek onder meer dat er verschillende beelden bestaan over het begrip ‘partnerschap’. Ook is er onderling nog veel onbekendheid over wat de ander doet. Terugblikkend op het afgelopen contractjaar is de conclusie dat de focus vooral op geld, financiering en het belang van elke partij om financieel gezond te blijven heeft gelegen. “We zijn nog onvoldoende toegekomen aan de inhoud”, werd gezegd. 

Concretisering en ruimte voor transformatie

Wat daarnaast werd gezegd: de doelen en verwachtingen van de transformatie zijn nog te weinig concreet en de contracten en financieringssystematiek bieden te weinig bewegingsruimte en flexibiliteit. Dit alles komt niet ten goede aan het vertrouwen en daarmee de samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeenten, tussen gemeenten onderling én tussen zorgaanbieders onderling. Ook is de vraag of we voldoende oog hebben voor de successen: “Er gebeuren in de praktijk mooie dingen op de transformatie. We mogen daar meer bij stil staan en successen vieren.”

Hoe verder?

De gesprekken hebben een duidelijk beeld opgeleverd van de opgave in de komende periode. Zoals de ontwikkeling van een gezamenlijke ontwikkelagenda en concretisering van het partnerschap. De gemeenten pakken de regie om dit samen met zorgaanbieders te gaan uitwerken.

Volledig verslag

Gecontracteerde zorgaanbieders ontvangen eind oktober 2023 het volledige verslag van de bestuurlijke bijeenkomst, inclusief de aanpak en data voor het bestuurlijk overleg in 2024.

Naar boven