Publicatiedatum: 01-08-2021

Per 1 augustus 2021 zijn de nieuwe contracten voor het leveren van de dyslexiezorg (EED) van kracht. De 8 Achterhoekse gemeenten hebben contracten afgesloten met 3 zorgaanbieders: Regionaal Instituut voor DyslexieIJsselgroepBerkel-B.

Meerjarige contracten

Nieuw is dat met de zorgaanbieders meerjarige afspraken zijn gemaakt over het leveren van zorg en ondersteuning in het kader van dyslexiezorg.

Aanvragen dyslexiezorg

Komen kinderen in aanmerking voor een traject bij een dyslexie-aanbieder? Dan kunnen de ouders in samenspraak met de school hiervoor een verklaring invullen. Het indienen van de aanvraag bij de gemeente kan vervolgens via de aangepaste werkinstructie. Bij de aanvraag moet de ingevulde verklaring worden bijgevoegd. De benodigde documenten zijn hieronder te downloaden.

Inkoop 2022

De nieuwe dyslexiecontracten zijn onderdeel van de Inkoop 2022. Onder de noemer 'Inkoop 2022' werken de 8 Achterhoekse gemeenten en zorgaanbieders toe naar nieuwe contracten voor Wmo, Jeugdhulp en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). De dyslexiecontracten gaan al op 1 augustus 2021 in, omdat dit een logisch moment is binnen het onderwijs. De overige contracten gaan in op 1 januari 2022. Meer informatie over de Inkoop 2022 staat elders op deze website.

Downloads

Titel Grootte Categorie
Werkinstructie dyslexiezorg per 01-08-2021 142 KB Processen Download
Verklaring aanvraag toelating vergoede dyslexiezorg (EED) per 1 augustus 2021 46 KB Processen Download
Naar boven