Publicatiedatum: 12-11-2019

In juni 2019 heeft de stuurgroep i-Sociaal Domein van het Ketenbureau de standaard administratie protocollen (SAP) vastgesteld. Belangrijke onderdelen hierin zijn onder andere de overstap van een 4-wekelijkse naar een maandelijkse declaratieperiode en het uitfaseren van de 303F. De keuzes die in het SAP zijn gemaakt, zijn gericht op eenduidigheid, vereenvoudiging en begrijpelijkheid. Met als doel: het verminderen van de administratieve lasten.

Niet alle afspraken gaan in de Achterhoek per 1 januari 2020 in

Vanaf 1 januari 2020 geldt er een gezamenlijke inspanningsverplichting voor de invoering van het SAP. Zoals het er nu uitziet, is het vanaf 1 januari 2021 verplicht om het protocol te volgen. De Achterhoekse gemeenten willen het protocol aankomend jaar al, daar waar mogelijk, invoeren. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met landelijke adviezen en mogelijkheden binnen de i-standaarden. De hieronder genoemde punten gaan in de Achterhoek nog niet per 1 januari 2020 in.

Overgang van 4 wekelijks naar maandelijks voor Wmo en uitfaseren 303F

Het landelijke advies is om de overgang van 4 weken naar maandelijks voor de Wmo en het uitfaseren van de 303F uit te stellen tot 1 januari 2021. De Achterhoekse gemeenten hebben besloten het landelijke advies op te volgen. Bekijk voor het volledige landelijke advies de website van het ketenbureau i-sociaal domein.

Dit betekent voor de Achterhoek dat de 4-wekelijkse facturatie bij de Wmo in 2020 gehandhaafd blijft en dat de werkwijze zoals die nu is, niet verandert. Download daarom hier de 4-wekelijkse periodekalender voor 2020. Tevens blijft het voorlopig mogelijk om een declaratie of een facturatiebericht (303D & 303F) te versturen. De gemeenten stellen hierbij alleen als voorwaarde dat zorgaanbieders een keuze maken en deze berichtensoorten niet door elkaar gebruiken.

Verlenging van een toewijzing

Een verlenging van een toewijzing dient voorlopig nog volgens de huidige werkwijze aangevraagd te worden. Dit item staat onvoldoende beschreven in het SAP (pagina 15, 5.3). Om die reden willen de gemeenten in 2020 eerst een nieuwe werkwijze met de gecontracteerde zorgaanbieders afstemmen, om zo onnodige administratieve lasten te voorkomen. 

Welke aanpassingen zijn er wel per 1 januari 2020?

De Achterhoekse gemeenten conformeren zich, op bovenstaande uitzonderingen na, per 1 januari 2020 aan de overige punten uit het SAP. Veel zaken die daarin genoemd zijn, zijn al bestaande afspraken en lopen in principe goed. Onderstaande punten behoeven wellicht aandacht. 

Termijnen voor berichtenparen:

  • 315: moet binnen 5 werkdagen na intake door de aanbieder verstuurd worden
  • 301 t.o.v. 315: De gemeente stuurt binnen 5 werkdagen na ontvangst 315 een 301 bericht naar aanbieder
  • 305: aanbieder stuurt binnen 5 werkdagen na daadwerkelijke start zorg een 305
  • 307: aanbieder stuurt uiterlijk 5 werkdagen na stop zorg een 307
  • 303D: aanbieder declareert uiterlijk op de laatste dag van de opvolgende maand waarin de kosten conform contract declarabel zijn
  • Betaling: gemeente betaalt goedgekeurde declaratieregels binnen 30 dagen

Download hier het volledige SAP, versie 1.1.

De Achterhoekse gemeenten vertrouwen op de onderlinge professionele relatie tussen zorgaanbieders en de gemeenten. En dat de partijen elkaar helpen bij de invoering van dit nieuwe protocol.

Meer informatie

Bij operationele vragen kunt u gebruik maken van de korte lijnen die er al zijn tussen de backoffice van de gemeenten en aanbieder. Voorziet u problemen die van een andere aard zijn? Ga dan in gesprek met uw contractmanager in onze regio.

 

Naar boven