Publicatiedatum: 15-10-2020

De nieuwe contracten voor Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen gaan op 1 januari 2022 in. Dat hebben de wethouders van de 8 Achterhoekse gemeenten in overleg besloten. Het besluit houdt óók in dat er in 2021 pilots mogelijk zijn. In de gemeente Doetinchem gaan de eerste pilots voor een nieuwe manier van contracteren in 2021 van start. Zorgaanbieders kunnen zich vanaf 2 november 2020 voor deelname aan de pilots aanmelden.

Ruimte voor dialoog, partnership en pilots

Het besluit om de nieuwe contracten op 1 januari 2022 te laten ingaan, namen de wethouders na overleg en gesprekken met zorgaanbieders. Door deze extra tijd (namelijk een jaar) is er meer ruimte voor dialoog tussen zorgaanbieders onderling en tussen zorgaanbieders en gemeenten. Daarnaast biedt deze nieuwe ingangsdatum de ruimte om pilots op te starten, om ook op deze manier de beoogde transformatie en innovatie van het sociaal domein beter vorm te geven. Of, zoals de gemeente het zelf zegt: “We willen alle kansen benutten om met elkaar andere vormen van samenwerking en kwaliteit te realiseren en aan de slag te gaan met de transformatie. De pilots zijn een goed middel om hiermee te starten en ervaring op te doen.”

Nieuwe manier van contracteren

De pilots van de gemeente Doetinchem zijn gericht op de nieuwe manier van contracteren, zoals de bedoeling is van de nieuwe regionale inkoop per 2022. Via de pilots wil de gemeente, samen met enkele zorgaanbieders, ervaring opdoen met het koppelen van resultaatgerichte afspraken aan een overeengekomen budget. Het resultaat voor de cliënt staat hierbij centraal, niet het in te zetten product. Samenwerking tussen aanbieders om tot het juiste resultaat te komen, wordt hierbij nadrukkelijk gestimuleerd. Dit sluit aan bij de bedoeling van de nieuwe regionale inkoop per 2022.

Deelnemen aan de pilots

Zorgaanbieders kunnen zich via de Open House procedure (klik voor meer info) inschrijven voor de pilots van de gemeente Doetinchem. De criteria voor deelname aan de pilots zijn opgenomen in het inkoopdocument 2021. Tussen 2 en 22 november 2020 is dit inkoopdocument beschikbaar in Negometrix. Bij aanmelding wordt een korte onderbouwing gevraagd (waarom wilt u deelnemen aan de pilot?).

Wij zien met belangstelling uit naar plannen, voorstellen en ideeën van zorgaanbieders om in gezamenlijkheid de pilots vorm te geven en uit te voeren!

Naar boven