Publicatiedatum: 15-06-2024

Pleegzorg kan worden ingezet door consulenten en jeugdbeschermers. Het kan om een voltijdsvariant of om deeltijdpleegzorg gaan. Maar wat is pleegzorg precies? En wat is voor verwijzers belangrijk te weten als je met ouders en kinderen in gesprek gaat over de mogelijkheid om pleegzorg in te zetten? Daarnaast is het voor zowel pleegzorgbegeleiders als verwijzers belangrijk om de afspraken te kennen die we in de Achterhoek hebben gemaakt over pleegzorg. Zodat alle betrokken partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Om die reden zijn de afspraken nu samengebracht in een overzichtelijke notitie. Ook het overdrachtsformulier voor (gezins)voogd of pleegzorgwerker is voortaan op deze website te vinden. 

Naar boven