Publicatiedatum: 03-01-2022

In het kader van de aanbesteding van ziekenhuiszorg hebben de Achterhoekse gemeenten 4 ziekenhuizen gecontracteerd: Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), Slingeland Ziekenhuis, Rijnstate en Gelre Ziekenhuizen. De nieuwe contracten zijn op 1 januari 2022 ingegaan.

Onderdeel van de Inkoop 2022

Deze aanbesteding maakt onderdeel uit van de Inkoop 2022, waarbij de 8 Achterhoekse gemeenten samenwerken aan de nieuwe contractering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Echter, de aanbesteding van de ziekenhuiszorg kende een eigen traject en planning. In het najaar van 2021 werd deze aanbesteding afgerond. 

Producten

De nieuwe contracten met de ziekenhuizen geldt voor de volgende producten:

GGZ zorg door kinderartsen, bestaande uit diagnosestelling en behandeling van jeugdigen met ADHD

Behandeling vindt plaats door een kinderarts, diagnosestelling vindt multidisciplinair plaats door een kinderarts in samenspraak met een bijvoorbeeld een psycholoog of orthopedagoog of, indien nodig, door derden zoals (vrijgevestigde) GZ-psychologen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Zorgstandaard ADHD van het Trimbos instituut.

GGZ zorg door kinderartsen, bestaande uit diagnosestelling en zo mogelijk kortdurende behandeling van of onderzoek naar niet nader geduide psychosociale problematiek van jeugdigen

De behandeling / het onderzoek is kortdurend omdat het dient te worden gezien als het voortraject van onder andere een behandeling door een psychiater of een doorverwijzing naar huisarts of het lokale team. Een deel van de jeugdigen blijft onder behandeling van de kinderarts voor somatische effecten van de medicatie.

Poliklinische GGZ behandeling voor jeugdigen met anorexia

De behandeling heeft tot doel het voorkómen van doorverwijzing naar een eetstoornis kliniek. Indien dat niet mogelijk is, heeft de behandeling tot doel het voorkómen van achteruitgang in de wachttijd tot behandeling in een eetstoornis kliniek. De behandeling van de jeugdige vindt multidisciplinair plaats door een kinderarts, een orthopedagoog en diëtist, waarbij alleen de financiering van de poliklinische behandeling door de orthopedagoog onder de Jeugdwet valt.

Maximaal 7 jaar

De ziekenhuizen zijn gecontracteerd volgens de PxQ financieringssystematiek. Daarmee wijkt deze contractering af van de ‘grote’ aanbesteding in het kader van de Inkoop 2022. De contractduur komt wel overeen: drie jaar, met de mogelijkheid om de contracten twee keer twee jaar te verlengen. De totale contractduur is dus maximaal 7 jaar.

Naar boven