Publicatiedatum: 04-07-2024

De 1e marktconsultatie in het kader van de nieuwe inkoop van jeugdhulp en Wmo/Wonen (‘Inkoop 2026’) is een feit. Maar liefst 101 aanbieders namen deel. De doelstelling was aanbieders tijdig te informeren over de nieuwe inkoop en ze te consulteren over de voorlopige segmentatie en passende bekostiging. Tijdens de interactieve sessies is veel waardevolle input opgehaald. Met de opgedane kennis gaan de werkgroepen aan de slag om een zo goed mogelijke aanbesteding te doen. De volgende marktconsultatie vindt plaats in de 1e helft van september. De uitnodiging hiervoor ontvangen aanbieders via aanbestedingsplatform Mercell.

Bekijk hier de presentatie die tijdens de marktconsultatie is gebruikt.

Naar boven