Transformatieplan

Zoeken

Transformatieplan

De visie op het Sociaal Domein Achterhoek krijgt een concretiseringsslag die medio 2018 moet uitmonden in het Transformatieplan. Deze concretiseringsslag gebeurt aan de hand van onder andere Transformatietafels.