Gemeente Winterswijk

Zoeken

Gemeente Winterswijk

Waar komt de cliënt in eerste instantie binnen?

De Gemeente Winterswijk heeft de Post als centrale ingang voor alle inwoners met een hulpvraag op alle leefgebieden. De Post is dagelijks geopend tot 12.00 uur en iedereen kan hier vrij inlopen om informatie op te halen of een vraag te stellen. Op de Post worden ook spreekuren gehouden over specifieke onderwerpen. Daarnaast kunnen vragen telefonisch en via de mail gesteld worden.

Heeft de gemeente de toegang uitbesteed of zijn ambtenaren verantwoordelijk voor de toegang?

De Gemeente Winterswijk heeft een nauwe samenwerking met professionals uit het werkveld. Samen met professionals regelt de gemeente de keukentafelgesprekken die uiteindelijk toegang kunnen geven tot 2e lijns zorg. De gemeente is eindverantwoordelijk voor de toekenning van zorg/ondersteuning.

Waar ligt de regiefunctie? En wat houdt deze in?

De regiefunctie ligt in handen van 1 betrokken hulpverlener,  dat kan een ambtenaar van de gemeente zijn maar een zorgaanbieder kan ook de regie functie invullen. Het is afhankelijk van de situatie van de klant waar de regie functie ligt en hoe deze wordt ingevuld. Algemeen is de regie functie het coördineren en regiseren van alles zorg rond een klant.

Waar worden de doelen van de ondersteuning per cliënt vastgesteld? (ondersteuningsplan, toegangsbepaling, met of zonder samenwerking van aanbieder etc.)

In het gezinsplan dat volgt uit het keukentafelgesprek worden op hoofdlijnen doelen bepaald voor de inzet van 2e lijns professionele zorg. De specifieke invulling en doelen worden door de zorgaanbieder en de klant samen bepaald binnen het hulpverleningstraject.

Welke eventuele rol heeft de toegang nog als de cliënt reeds ondersteuning ontvangt van een aanbieder?

De Gemeente Winterswijk heeft ervoor gekozen om alle bestaande klanten die overkomen vanuit de AWBZ in het eerste half jaar van 2015 tijdens een keukentafelgesprek te leren kennen om zo samen te bepalen welk wmo-arrangement voor de klant passend is. In de planning wordt rekening gehouden met het verlopen van indicaties. Als gedurende het traject van ondersteuning blijkt dat de ondersteuningsvraag niet meer aansluit bij de geboden ondersteuning zal ook een gesprek plaatsvinden met het toegangsteam.