Gemeente Oude IJsselstreek

Zoeken

Gemeente Oude IJsselstreek

Waar komt de cliënt in eerste instantie binnen (wmo loket, sociaal wijkteam etc.)?

Wij stellen de vraag of behoefte van de client centraal en leiden hen naar een oplossing die bij hun situatie past. Om dit proces te stroomlijnen hebben wij het (digitale) portaal De Rotonde ontwikkeld. De Rotonde kunt u zien als een (digitaal) verkeersplein waarop de client zijn weg kan vinden. En waarop ook een wegwijzer staat in de persoon van een Aanspreekpunt. Vanaf 1 januari 2015 wordt op deze manier de vraag of behoefte van de client zo snel mogelijk naar de goede plek geleid.

Heeft de gemeente de toegang uitbesteed of zijn ambtenaren verantwoordelijk voor de toegang?

De toegang ligt bij de Aanspreekpunten.

Waar ligt de regiefunctie? En wat houdt deze in?

De regiefunctie ligt bij de Aanspreekpunten. De inwoner blijft wel zelf eigenaar/verantwoordelijk.

Waar worden de doelen van de ondersteuning per cliënt vastgesteld? (ondersteuningsplan, toegangsbepaling, met of zonder samenwerking van aanbieder etc.)

Komt een client bij het Aanspreekpunt, dan wordt allereerst samen de hulpvraag helder geformuleerd. Daarna wordt samen een oplossing gezocht. Het kan zijn dat de benodigde ondersteuning gevonden wordt in de algemene voorzieningen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Is dat niet het geval, dan is het Aanspreekpunt de bemiddelaar die toegang biedt tot professionele- en/of specialistische hulp. De oplossing wordt dan op individueel niveau gezocht, dit kan kort- of langdurig zijn. In alle gevallen is het uitgangspunt dat de inwoner of het gezin met een zorgvraag zelf de regie heeft en houdt. Samen wordt bepaald wat de client zelf kan en wat de omgeving kan betekenen.

Welke eventuele rol heeft de toegang nog als de cliënt reeds ondersteuning ontvangt van een aanbieder?

Tijdens het gehele traject is het Aanspreekpunt de persoon die het contact met de inwoner of het gezin over de geleverde kwaliteit en de voortgang houdt. Daarbij is het Aanspreekpunt de spil tussen inwoner of het gezin en het (zorg)netwerk in de gemeente.