Gemeente Berkelland

Zoeken

Gemeente Berkelland

Waar komt de cliënt in eerste instantie binnen (wmo loket, sociaal wijkteam etc.)?

In Berkelland hebben we 5 Voormekaar teams (Sociaal wijkteam) waarmee de inwoner als eerste mee in aanraking komt. Inwoners kunnen telefonisch, per e-mail of in de buurt contact opnemen met het Voormekaar team.

Heeft de gemeente de toegang uitbesteed of zijn ambtenaren verantwoordelijk voor de toegang?

De gemeente heeft in 2017 besloten dat Voormekaar onderdeel blijft uitmaken van de gemeente; daarmee zijn ambtenaren verantwoordelijk voor de toegang.

Waar ligt de regiefunctie? En wat houdt deze in?

De regiefunctie ligt bij de Voormekaar teams. Zij voeren de keukentafelgesprekken en wijzen waar ondersteuning nodig is zorg toe. Ook zijn ze het eerste aanspreekpunt voor de inwoner als er iets wijzigt in de situatie of zorgbehoefte van de inwoner.

Waar worden de doelen van de ondersteuning per cliënt vastgesteld? (ondersteuningsplan, toegangsbepaling, met of zonder samenwerking van aanbieder etc.)

Van het keukentafelgesprek wordt een verslag gemaakt. Na toezenden van het verslag wordt door de inwoner de aanvraag ingediend; de gemeente beschikt vervolgens (al dan niet). De afspraken/doelen die met de inwoner worden gemaakt over de inzet van de zorg worden door de aanbieder vastgelegd in een ondersteuningsplan.

Welke eventuele rol heeft de toegang nog als de cliënt reeds ondersteuning ontvangt van een aanbieder?

De Voormekaar teamleden houden casusregie over de zorg die ze op dit moment ontvangen. De teamleden van Voormekaar vormen het aanspreekpunt voor de inwoner als er iets wijzigt in de persoonlijke situatie.