Gemeente Aalten

Zoeken

Gemeente Aalten

Waar komt de cliënt in eerste instantie binnen (wmo loket, sociaal wijkteam etc.)?

Nieuwe klanten komen in eerste instantie bij het Wmo-loket in het Klant Contact Centrum (KCC). Op 5 januari 2015 wordt het nieuwe KCC van de gemeente Aalten geopend aan de Hofstraat 8, 7121 DM Aalten (voormalig Rabo-pand). In Aalten is er nog geen wijkteam.

Voor de overkomst van de bestaande klanten in de AWBZ wordt op dit moment een ToegangsTeam (TT) gevormd, samen met de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre. Vervolgens gaan de gemeenten Winterswijk en Aalten samen met (een aantal medewerkers van) de aanbieders de herindicaties/keukentafelgesprekken uitvoeren. Start vanaf ca. eind november. Afgerond medio 2015.

Heeft de gemeente de toegang uitbesteed of zijn ambtenaren verantwoordelijk voor de toegang?

Ambtelijke verantwoordelijkheid waarbij wel het ToegangsTeam kan worden ingeschakeld.

Waar ligt de regiefunctie? En wat houdt deze in?

De eindregie ligt bij de gemeente omdat daar de zogenaamde lerende dialoog wordt gehouden (Dat wil o.a. zeggen: zijn alle mogelijkheden tijdens het keukentafelgesprek onderzocht). En vervolgens wordt de maatwerkvoorziening (zoals Ondersteuning) middels juridische afhechting in de backoffice afgerond (beschikking/besluit, toewijzing en financiële afronding).

Waar worden de doelen van de ondersteuning per cliënt vastgesteld? (ondersteuningsplan, toegangsbepaling, met of zonder samenwerking van aanbieder etc.)

De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk gaan eenzelfde frontoffice inrichten (het zogenaamde regiesysteem), waarin de doelen van de ondersteuning per client worden vastgelegd. Dit systeem is van Centric.

Welke eventuele rol heeft de toegang nog als de cliënt reeds ondersteuning ontvangt van een aanbieder?

In principe blijven de bestaande (AWBZ) klanten bij de bestaande (gecontracteerde) aanbieders. Maar in een keukentafelgesprek wordt beoordeeld of er ipv AWBZ/begeleiding een ander aanbod kan zijn ingevolge Wmo-Ondersteuning. Daar waar huidige aanbieders niet zijn gecontracteerd moet worden beoordeeld naar welke vervangende aanbieder de klant kan overstappen.