Sociaal domein achterhoek

Zoeken

Wijzigingen inkoopdocument 2019

De grote openstelling voor contractering in 2019 heeft geleid tot twee aanpassingen in het inkoopdocument 2019. De wijzigingen in het inkoopdocument zijn in het voordeel van aanbieders.

Het gaat om een aanpassing in paragraaf 6.5.1.7.2. en om een wijziging in paragraaf 2.13. De aanpassingen hebben geresulteerd in inkoopdocument versie 7.2. U kunt deze raadplegen in Negometrix. Ga voor meer informatie over de wijzigingen naar de toelichting (download hieronder).