Sociaal domein achterhoek

Zoeken

Vragen inkoop sociaal domein Achterhoek

Omdat overeenkomsten tot stand komen via Negometrix, moeten ook alle vragen over een lopende tender (inkoop) via 'Vraag & Antwoord' in Negometrix worden gesteld.

Negometrix

De acht Achterhoekse gemeenten werken samen op het gebied van inkoop van zorg en ondersteuning (WMO en Jeugdhulp). Bij de aanbesteding hiervan maken de gemeenten gebruik van Negometrix, waarbij communicatie met de inschrijvers geheel via dit systeem loopt. Hiermee willen we borgen dat antwoorden op vragen correct, eenduidig en tijdig gegeven worden. Bovendien komen overeenkomsten tot stand door aanbod en aanvaarding, waarbij in Negometrix het 'aanbod' de inschrijving is van een opdrachtnemer en de 'aanvaarding' de gunningsbeslissing van de gemeente. Beide vinden dus digitaal plaats. Vanwege deze wijze van totstandkoming van de overeenkomst via Negometrix, moeten ook alle vragen over een lopende tender (inkoop) via 'Vraag & Antwoord' in Negometrix gesteld worden.

Niet per e-mail

Het vriendelijke verzoek om de overige inkoop gerelateerde vragen via de berichten module in Negomatrix te stellen, dit in plaats van e-mails rechtsreeks aan gemeentelijke medewerkers. Uiteraard krijgen de vragen gewoon nog antwoord, maar dit gebeurt via Negrometrix. Heeft u hierbij hulp nodig? Dan staat de helpdesk van Negometrix voor u klaar om u hierbij te helpen.