Sociaal domein achterhoek

Zoeken

Van visie naar transformatie

Nu de transities van de WMO en Jeugdhulp voor een groot deel zijn afgerond, gaan de acht Achterhoekse gemeenten verder werken aan de transformatie. De komende tijd werken de gemeenten samen met aanbieders, cliënten en andere partijen aan het Transformatieplan.

Iedereen doet mee

Om de transformatie zo goed mogelijk te volbrengen, hebben de acht Achterhoekse gemeenten een visie opgeschreven van waaruit de komende jaren die transformatie verder kan worden ingezet. De kernboodschap daarbij is dat iedereen meedoet en zijn steentje bijdraagt, naar eigen kunnen. Iedereen is de moeite waard en hoort erbij. We stellen de leefwereld van de mens centraal. Het doel is dat mensen een betekenisvol en veerkrachtig leven leiden. De bedoeling is om hiervoor handvatten aan te reiken, gericht op zelfredzaamheid, samen-redzaamheid en participatie. Daarbij gaat de Achterhoek uit van wat men kan en wat men kan leren. Oftewel: we willen een gezonde, sterke en sociale samenleving creëren. Onze maatschappelijke opdracht voor de lange termijn is het leefbaar houden van de Achterhoek, óók voor de komende generaties.

Kantelen naar preventie

De Achterhoekse gemeenten leggen de komende jaren eveneens de focus op de kanteling naar preventie. De doelstelling is veel meer inzetten op preventieve vormen van ondersteuning, zodat op termijn minder behandeling nodig is. Voorkomen is beter dan genezen. Het doel is dat inwoners steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen vitaliteit, hun eigen gedrag en een gezonde leefstijl. Het streven is om problemen te voorkomen (preventie) en deze ook zo vroeg mogelijk op te merken en aan te pakken (vroegsignalering en vroegtijdige interventies). Daarmee kan het beroep op voorzieningen op de langere termijn worden beperkt en wordt het mogelijk om voorzieningen beschikbaar en toegankelijk te houden.

Transformatieplan

Om de transformatie en preventie goed vorm te geven, gaan de Achterhoekse gemeenten komende maanden in gesprek met zorgaanbieders, cliënten en andere partijen.

Meer info