Sociaal domein achterhoek

Zoeken

Uitwerking van de Marktbijeenkomst op 18 april 2019

Op 18 april 2019 heeft er een marktbijeenkomst plaatsgevonden die werd georganiseerd door Sociaal Domein Achterhoek. Tijdens deze bijeenkomst in de DRU is het tariefmodel  per 1 juli 2019 toegelicht, evenals de inhoudelijke wijzigingen in het 'Inkoopdocument Jeugdhulp, Wmo en (deels) Huishoudelijke Hulp Achterhoek 2019 v. 7.4'. De presentatie van deze bijeenkomst kunt u op deze pagina downloaden.

Q&A's voor meer informatie

Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er nog vragen gesteld door marktpartijen. Deze vragen en opmerkingen zijn gebundeld in een Q&A-lijst (Questions & Answers). Tevens is de schriftelijke onderbouwing verder uitgebreid n.a.v. vragen vanuit de marktpartijen en publiceren wij een terugkoppeling van de uitkomsten van de marktconsultatiegesprekken. Ook deze documenten kunt u hieronder downloaden. 

Mis de deadline niet!

De deadline voor het indienen dan wel terugtrekken van uw inschrijving in Negometrix is vastgesteld op 17 mei 2019. Mis deze deadline niet!