Sociaal domein achterhoek

Zoeken

Transformatieplan “Perspectief, binding en ondersteuning”

In het najaar van 2018 is in de Achterhoek hard gewerkt aan het Transformatieplan Jeugdzorgregio Achterhoek 2018 2022. Tijdens diverse tranformatietafels zijn talloze knelpunten, oplossingen en ambities besproken. Dit alles heeft geresulteerd in acties waaraan in de komende jaren gezamenlijk gewerkt gaat worden binnen de Achterhoek.

Met frisse moet werken aan verbeterpunten

Onder gezamenlijk wordt in het Transforamtieplan verstaan: gemeenten, aanbieders, professionals en mogelijk zelfs clinten. Met het Transformatieplan willen de gemeenten met frisse moed aan de slag om de verbeterpunten te bereiken, waar de regio in de eerste jaren na de transitie tegenaan zijn gelopen.

Samen voor het doel

Wethouder Ilse Saris laat namens de Achterhoekse gemeenten weten: "Dank aan alle zorgaanbieders, clinten, pleegouders, ervaringsdeskundigen en andere partijen die in de afgelopen periode hun kennis met ons hebben gedeeld. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we ons doel bereiken. Het verschil maken voor de toekomst van jeugdigen. Iedereen wil van betekenis zijn. We gaan met nieuw elan aan de slag en we zetten ons in met een warm hart, luisterend oor en scherp oog!"