Sociaal domein achterhoek

Zoeken

Tip voor de Social Return verplichting

Social Return is erop gericht zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via het aanbestedingsbeleid duurzaam aan het werk te helpen. Het sociaal domein Achterhoek heeft ook dit jaar dit instrument in de aanbesteding opgenomen. Heb je een opdrachtsom van meer dan 200.000 euro? Vergeet dan niet contact op te nemen met het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) via info@wspachterhoek.nl. Samen met het WSP bekijk je dan hoe je de Social Return verplichting kunt invullen. Ook monitoren zij in hoeverre aan de verplichting is voldaan. Lastig? Soms wel ja! Toch zijn er al een hoop mooie resultaten geboekt waar we op voort kunnen bouwen.