Sociaal domein achterhoek

Zoeken

Achterhoekse wethouders spreken teleurstelling uit over 'oplossing' van de provincie voor tekorten in de jeugdzorg

De wethouders van de acht Achterhoekse gemeenten hebben per brief hun verbazing en teleurstelling uitgesproken, over hoe de provincie de oplossing ziet van de tekorten op de jeugdzorg. Het College van Gedeputeerde Staten zegt dat de gemeenten ‘adequate reserves hebben’ om de tekorten op te lossen. Het College ziet de tekorten ook als een ‘normaal (financieel) beleidsproces’. Gemeenten moeten in de ogen van de provincie reserves en overschotten op andere beleidsterreinen aanwenden om tekorten op de jeugdzorg op te vangen. Voor zichzelf ziet de provincie hierin geen rol. De Achterhoekse wethouders delen die mening van het College van Gedeputeerde Staten niet. Zij hadden een andere opstelling van de provincie verwacht, namelijk die van bondgenoot.

Download hieronder de volledige brief.