Sociaal domein achterhoek

Zoeken

Aansluiten bij branchevereniging

Zorgaanbieders zijn per 1 januari 2020 verplicht om aangesloten te zijn bij een branche- of beroepsvereniging. Bent u zorgaanbieder? Dan bent u vast al op de hoogte van deze verplichting. Toch herinneren de Achterhoekse gemeenten u hier graag nog een keer aan.

Deze aansluiting is nodig om per 1 januari 2020 toegelaten te kunnen worden tot de regionale inkoop van acht Achterhoekse gemeenten. De reden van deze vereiste is dat de Achterhoekse gemeenten veel waarde hechten aan de kwaliteit van de dienstverlening. Door aansluiting bij een branche- of beroepsvereniging verwachten de Achterhoekse gemeenten dat de kwaliteit van de dienstverlening continu gewaarborgd blijft. Immers, brancheverenigingen besteden veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en intervisie tussen de leden (en hun medewerkers). Ook informeren zij de leden zeer regelmatig over de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en binnen de branche. Op deze manier blijven zorgaanbieders altijd 'up to date'.